Disclaimer

Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten komt voort uit het stimuleringsprogramma behoud vakkrachten. Dit stimuleringsprogramma is een initiatief van de werkgevers en werknemers in de bouw en infra: Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, WoningBouwersNL, Vereniging van Waterbouwers, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen.  

Hoewel bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. 

De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen. 

 De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van ons en/of de auteur. 

Op deze website zijn ook links opgenomen naar andere websites. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je maandelijks op de hoogte worden gehouden? Weten welke ontwikkelingen spelen, welke activiteiten worden georganiseerd en communicatiemiddelen en kennisproducten beschikbaar zijn? Meld je aan.

Hoe we met je data omgaan? Dat kan je bekijken in onze privacyverklaring. Je kan je ook altijd weer afmelden voor deze e-mails.