Financiële mogelijkheden

MOGELIJKHEID COFINANCIERING REGIONALE INITIATIEVEN

Regionale initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten kunnen een aanvraag doen voor cofinanciering.  

DOEL EN WERKING COFINANCIERING EN HET TOETSINGSKADER 

Doel van de regeling cofinanciering is het versterken van de samenwerking tussen regio en de sector bouw & infra. Dat is essentieel voor meer instroom en het behoud van vakkrachten. De Cao-partijen hebben een toetsingskader ontwikkeld waarmee zij kunnen toetsen of de voorstellen de beoogde bijdrage leveren aan de focuspunten uit het stimuleringsprogramma.  

Lees meer hier!

REGIO NOORD START MET ARBEIDSMARKTCOACHES MET BEHULP VAN COFINANCIERING

Regio Noord is de eerste partij die gebruik gaat maken van cofinanciering vanuit het programma Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten. Met behulp van deze extra financiering kan Regio Noord twee arbeidsmarktcoaches inzetten voor netwerksamenwerking van technische sectoren, UWV en gemeente. Zij gaan mensen begeleiden, werven en koppelen aan werkgevers in de sector bouw & infra in de regio. 

Lees meer hier!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je maandelijks op de hoogte worden gehouden? Weten welke ontwikkelingen spelen, welke activiteiten worden georganiseerd en communicatiemiddelen en kennisproducten beschikbaar zijn? Meld je aan.

Hoe we met je data omgaan? Dat kan je bekijken in onze privacyverklaring. Je kan je ook altijd weer afmelden voor deze e-mails.