Meer vakkrachten voor de Bouw & Infra

De bouw & infra is een belangrijke sector voor Nederland. Dankzij de medewerkers die werken in de bouw zijn er huizen om in te wonen, gebouwen om in te werken, samen te komen of mensen te verzorgen. Ligt er de infrastructuur voor wegen en bruggen en kunnen mensen gebruik maken van wifi en riolering.

Op dit moment staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke opgaven waaraan de bouw een belangrijke bijdrage levert: de energietransitie, het verduurzamen van gebouwen en een goede bereikbaarheid. En natuurlijk de enorme vraag naar meer woningen. 

Daarnaast verandert de manier van bouwen. Klanten vragen om duurzaam en innovatief bouwen. En de bouw wordt steeds digitaler. Denk aan ontwikkelingen als artificial intelligence, 3D printen, modulair bouwen, en augmented reality.

De bouwsector is de komende jaren dus een dynamische sector met flinke uitdagingen.

Kennis delen en elkaar inspireren  

Voor de bouw & infra zijn tot 2025 60.000 nieuwe vakkrachten nodig. Daarom werken werkgevers- en werknemersverenigingen samen om mensen te werven én te behouden voor de sector. En dit kunnen we alleen samen met al die partijen die zich ook inzetten voor (nieuwe) werknemers in de bouw & infra. Van opleidingen, regionale initiatieven, kenniscentra tot individuele bedrijven en organisaties. 

Op deze site delen we kennis, goede voorbeelden, activiteiten en ontwikkelingen. Zodat we van elkaar kunnen leren, elkaar weten te vinden en onze inspanningen met elkaar kunnen verbinden. 

Opzet van het programma 

Het programma Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten bestaat nu uit vier onderdelen: 

  • Campagne; gericht op positionering van de sector en arbeidsmarktcampagnes gericht op verschillende doelgroepen 
  • (Zij-)instroom, zorgt ervoor dat mensen, van schoolverlaters tot zij-instromers, de weg weten te vinden naar de functie die ze willen 
  • Skills based arbeidsmarkt, richt zich op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt die steeds meer het belang zien van skills van medewerkers in plaats van diploma’s 
  • Opleidingen, richt zich op het aanbieden van opleidingen zodat het beter aansluit op de wensen van de nieuwe medewerkers en de vraag in de markt. 

Nog geen vast onderdeel, maar wel van belang is ervoor zorgen dat we huidige vakkrachten ook behouden. Dit heeft onze aandacht maar we zoeken nog naar de juiste plek hiervoor binnen het programma zelf.  

Zichtbaarheid, faciliteren en samenwerken 

De kernwoorden van het programma zijn zichtbaarheid, faciliteren en samenwerken. We willen zichtbaar maken wat vakmanschap is, hoe trots mensen zijn op wat ze bouwen en waarom het zo leuk is om in deze sector te werken. Daarbij faciliteren we bijvoorbeeld met het creëren van opleidingsaanbod te creëren dat in tijd, inhoud en geld aansluit op wat nodig is. Maar ook door een Digitaal Skills Paspoort te ontwikkelen dat medewerkers inzicht geeft in wat ze kunnen, willen en nodig hebben. En met deze site werken we samen om zo expertise en netwerken te verbinden.  

Financiële middelen 

Daarnaast stellen we financiële middelen beschikbaar voor individuele zij-instroomtrajecten. Zo is er vanaf 1 december 2021 voor mensen die gebruik willen maken van begeleiding, loopbaan & opleidingsadvies (gedeeltelijke) financiering beschikbaar.

Voor meer informatie, klik hier!

Programma in ontwikkeling 

Dit programma ontwikkelt zich continu. De basis staat, maar we zullen flexibel blijven meebewegen op wat de arbeidsmarkt vraagt. Daarom zijn reacties op onze werkzaamheden, (regionale) initiatieven en ideeën van harte welkom. Neem dus vooral Contact met ons op en wil je blijven lezen waar wij en anderen voor de bouw & infra mee bezig zijn, schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Mogelijkheid cofinanciering regionale initiatieven

Regionale initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten kunnen een aanvraag doen voor cofinanciering.  

Interresse?

Lees meer hier

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je maandelijks op de hoogte worden gehouden? Weten welke ontwikkelingen spelen, welke activiteiten worden georganiseerd en communicatiemiddelen en kennisproducten beschikbaar zijn? Meld je aan.

Hoe we met je data omgaan? Dat kan je bekijken in onze privacyverklaring. Je kan je ook altijd weer afmelden voor deze e-mails.