Mogelijkheid cofinanciering regionale initiatieven

Regionale initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten kunnen een aanvraag doen voor cofinanciering.  

Doel en werking cofinanciering en het toetsingskader 

Doel van de regeling cofinanciering is het versterken van de samenwerking tussen regio en de sector bouw & infra. Dat is essentieel voor meer instroom en het behoud van vakkrachten. De Cao-partijen hebben een toetsingskader ontwikkeld waarmee zij kunnen toetsen of de voorstellen de beoogde bijdrage leveren aan de focuspunten uit het stimuleringsprogramma.  

Indeling in regio's

Om de beschikbare middelen enigszins gelijk te verdelen en daarmee te kunnen sturen op landelijke dekking, wordt uitgegaan van de vijf regio’s zoals Bouwend Nederland die kent. Per regio is een bedrag en termijn als richtlijn vastgesteld.  

In de praktijk kan de regio-indeling soms lastig zijn. Initiatieven laten zich niet begrenzen door ‘onze regio indeling’ en er kunnen meerdere goede initiatieven per regio zijn. Het is de bedoeling om versplintering van initiatieven en te weinig zicht op resultaat en bijdrage aan het programma voorkomen. Daarnaast willen Cao-partners de administratieve last beheersbaar houden.  

Voorbeeld in Noord-Nederland 

Een goed voorbeeld van regionale samenwerking die ook de effectiviteit van het programma vergroot, is het voorstel vanuit Noord-Nederland (werkgevers en werknemers gezamenlijk) voor cofinanciering van loopvermogen/ verbindingscoaches.  Door cofinanciering vanuit onze sector beschikbaar te stellen, werken we regionaal goed samen met de andere technische sectoren en UWV en gemeente. Tegelijkertijd kan vanuit het programma gebruik gemaakt worden van de arbeidsmarktcoaches in die regio. Een deelnemer die zich aanmeldt voor van Bank naar Bouw en in Groningen woont, kunnen we dan doorverwijzen naar de verbindingscoach daar.  

Eisen voor aanvraag en verantwoording 

Voor het aanvragen van de cofinanciering moet vanuit de regio (paritair) een subsidieaanvraag bij het O&O fonds worden ingediend. Hiervoor zijn een toetsingskader met criteria opgesteld plus een format voor het indienen van het project. 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan vooral contact op met Mirjam Wildekamp

Toolbox

Format Projectopdracht
Downloaden
Criteria Toetsingskader
Downloaden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je maandelijks op de hoogte worden gehouden? Weten welke ontwikkelingen spelen, welke activiteiten worden georganiseerd en communicatiemiddelen en kennisproducten beschikbaar zijn? Meld je aan.

Hoe we met je data omgaan? Dat kan je bekijken in onze privacyverklaring. Je kan je ook altijd weer afmelden voor deze e-mails.