De campagne Jij gaat het maken is opnieuw succesvol. De derde 'flight' levert ook veel resultaat.

De eerste 2 flights (periode waarin de campagne via verschillende kanalen/media zichtbaar is) scoorden eind 2022 al boven verwachting. De huidige campagneflight lijkt dit succes te evenaren.

De campagne loopt in totaal opnieuw 6 weken en weer blijkt de beroeps- en studiekeuzetest op de website veel bezoekers te trekken. De kanalen die voor de campagne worden ingezet zijn socials zoals Instagram, TikTok Snapchat, YouTube en de streamingdienst Videoland.

Het mooie van de timing is dat deze gelijk liep met de WorldSkills the finals in de RAI eind maart. Als sponsor van de vakwedstrijden was de campagne daarmee zowel online als offline op de beurs zelf zichtbaar.

Lespakket en promotiemateriaal

Voor het lespakket dat aanvullend op de campagne is ontwikkeld, is ook veel belangstelling. Eind maart was het pakket al 166 keer aangevraagd. Hiermee worden alleen al bij middelbare scholen 17.684 scholieren bereikt. Daarnaast hebben ook veel bouw- en opleidingsbedrijven aangegeven er gebruik van te (willen) maken.

Bedrijven kunnen ook gebruik van het lespakket maken, maar voor hen hebben we daarnaast ook promotiematerialen, zoals brochures, posters, bouwhekdoeken en standmateriaal. Het assortiment is intussen ook uitgebreid met een aantal gadgets.

Publiciteit

Ook in andere opzichten is de campagne succesvol. Zo zijn er verschillende artikelen verschenen in regionale bladen waarbij de hoofdrolspelers van onze verdiepingsvideo's zijn geïnterviewd.

Om nog zichtbaarder te zijn bij de jongeren, zal Jij gaat het maken komend jaar ook met een eigen stand aanwezig zijn op vier onderwijsbeurzen, verspreid over Nederland. Hier willen we jongeren, ongeacht of ze een vmbo, havo of vwo-opleiding hebben afgerond, informeren over de verschillende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en inspireren om (op termijn) in de bouw en infra aan de slag te gaan.

Vervolg

Komend najaar zal de campagne een vervolg krijgen en zich daarnaast ook gaan richten op switchers. De bouw en infra biedt is immers ook veel mogelijkheden voor mensen die eerder al (ergens anders) werkzaam waren en is daarom actief op zoek naar mensen die (terug) de sector willen stappen.