Onder de titel 'Talent en passie doen er toe in de bouw' staat er een 4 pagina's tellend artikel in GWW magazine over Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten.

Programmamanager Francel Vos en communicatieadviseur Sandra van Heugten vertellen hierin onder andere over:

  • de uitdagingen van de sector
  • hoe het programma Bouw & Infra campagne voert om jongeren op de sector te wijzen
  • een leven lang leren
  • het nut van overstappers (zij-instromers)

Lees het artikel in GWW magazine