De bouw en infra staat voor grote opgaven en uitdagingen: het bouwen van een enorm aantal nieuwe woningen, verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen en meewerken aan de energietransitie. En ondertussen houden we Nederland bereikbaar via fietspad, weg, water en spoor.

De cao-partijen in de bouw hebben de handen ineengeslagen en werken samen voor meer instroom en behoud van mensen voor onze sector.

Het resultaat is het programma Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten.

Op deze site delen we kennis, goede voorbeelden, activiteiten en ontwikkelingen. Zodat we van elkaar kunnen leren, elkaar weten te vinden en onze inspanningen met elkaar kunnen verbinden.

Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, WoningBouwersNL, Vereniging van Waterbouwers, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen

Zichtbaarheid, faciliteren en samenwerken

De kernwoorden van het programma zijn zichtbaarheid, faciliteren en samenwerken. We willen zichtbaar maken wat vakmanschap is, hoe trots mensen zijn op wat ze bouwen en waarom het zo leuk is om in deze sector te werken. Daarbij zijn we ook druk met het werken aan opleidingsaanbod dat in tijd, inhoud en geld aansluit op wat nodig is. Maar het Digitaal Skills Paspoort dat medewerkers inzicht geeft in wat ze kunnen, willen en nodig hebben, was ook een belangrijk onderdeel van ons programma. Met deze site werken we samen om zo expertise en netwerken te verbinden.

Constant in ontwikkeling

Dit programma ontwikkelt zich continu. De basis staat, maar we zullen flexibel blijven meebewegen met wat de arbeidsmarkt vraagt. Daarom zijn reacties op onze werkzaamheden, (regionale) initiatieven en ideeën van harte welkom. Neem dus vooral contact met ons op.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de CAO-partijen zijn degenen die ervoor zorgen dat de belangrijke beslissingen over dit programma genomen worden. U ziet ze hieronder.

+ namen en functie

Programmateam

Ons team bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste mensen die hun kennis en kunde graag gebruiken om dit programma tot een succes maken. Weten wie we zijn, of heb je een vraag? Kijk op de pagina contact.