Talent uit zich op zoveel meer manieren dan alleen via een diploma. De combinatie van ervaring, kennis, vaardigheden en competenties maakt wat iemand is en wat iemand kan. Als programma hechten we belang aan het helpen doorontwikkelen van initiatieven op een arbeidsmarkt die steeds meer het belang inziet van skills van medewerkers in plaats van (alleen) diploma’s.  

Overstapper met skills vraagt om maatwerk

Denk bijvoorbeeld aan een persoon die als grafisch vormgever werkt, maar een overstap overweegt. Hij of zij heeft allerlei talenten, kennis en kunde. De medewerker kan overweg met grafische tekenpakketten, weet van perspectieven en heeft andere belangrijke skills. Diegene zou dan eigenlijk gemakkelijker moeten kunnen instromen in een functie als technisch tekenaar dan bijvoorbeeld een schoolverlater. Voor de laatste is een volledige opleiding logisch, voor de eerste is een maatwerkoplossing beter: met daarin bijvoorbeeld educatie op het gebied van verschillen binnen de twee beroepen en meer over bouwterminologie en – cultuur.

Skills inzichtelijk maken

Tegenwoordig werken verschillende organisaties aan ideeën om die al vergaarde kennis en kunde in beeld te brengen, te implementeren én deze op een bepaalde manier meetbaar te maken. Iets wat veel werk, data, wetenschappelijke input en kennis vergt.

Digitaal Skills Paspoort

Een voorbeeld van een op basis van wetenschap ontwikkeld initiatief op dit gebied is het Digitaal Skills Paspoort. Het DSP maakt op eenvoudige wijze het talent van medewerkers zichtbaar. 

Waarom een Digitaal Skills Paspoort? Met deze online tool kunnen werknemers (met en zonder diploma’s) tijdens hun hele loopbaan hun skills (vaardigheden) bijhouden en onderbouwen door het verzamelen van bewijslast. Zo maak je inzichtelijk wat vandaag nodig is om morgen aan de slag te gaan, en te blijven. Werknemer en werkgever zien in een Digitaal Skills Paspoort precies welke vaardigheden er in huis zijn en welke verder ontwikkeld kunnen worden. De skills kunnen omgezet worden naar erkenning, een certificaat of zelfs een diploma. Zo verzilver je je waarde als vakkracht op de arbeidsmarkt.