Meer mensen voor de bouw

Nederland staat voor flink wat bouwuitdagingen: nieuwe gebouwen, verduurzaming van woningen, de energietransitie. En daar hebben we heel veel mensen voor nodig. De vraag is dus: hoe en waar vind je als bouwbedrijf personeel? Werkgevers- en werknemersorganisaties besloten hun krachten te bundelen en dit probleem samen te lijf te gaan. Het resultaat is het programma ‘Bouw & Infra, instroom en behoud van vakkrachten’. De naam zegt het al: het doel is om meer mensen in de bouw en infra aan het werk te krijgen, én te houden.

Hoe vind je meer werknemers

Hoe trek je mensen naar de bouw en infra? Dat kan door scholieren enthousiast te maken bijvoorbeeld. Daarvoor is de landelijke jongerencampagne ‘Jij gaat het maken’ ontwikkeld. Een andere manier is om te investeren in switchers (zij-instromers): mensen die een overstap willen maken vanuit een andere baan, vaak vanuit een andere sector. Maar switchers zijn ook mensen die op dit moment geen baan hebben, statushouder of vluchteling zijn.

Noodzaak van werving

De noodzaak om meer te werven wordt steeds groter: de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt wordt almaar kleiner. En gelukkig zijn er in de bouw en infra veel functies waar mensen gemakkelijker in kunnen stromen. Steeds meer werk gebeurt vanachter de computer, denk bijvoorbeeld aan het beroep van BIM-modelleur. Dat maakt de overstap naar UTA-medewerker (Uitvoerend, Technisch, Administratief) soms wat gemakkelijker dan naar de bouwplaats. Op die laatste plek zijn nieuwe medewerkers (met andere werkervaring) overigens ook heel waardevol en van harte welkom. Dat gebeurt ook al: bijvoorbeeld de kok die coördinator op een bouwplaats wordt.

Een switcher vinden? Wij kunnen helpen

Succesvol switchen naar een andere baan is niet altijd eenvoudig. Daarom zorgen we voor maatwerk voor de switcher zelf, maar ook bedrijven ondersteunen we in dit proces. Werkgevers helpen we door te vertellen over de mogelijkheden, te informeren over hoe andere bedrijven switchers aan het werk hebben gekregen en door samen te kijken naar de financieringsmogelijkheden. Al met al zoeken we voor switchers en bedrijven naar een duurzame klik.

Wat bieden we werkgevers?

Persoonlijk adviseur

Een persoonlijk adviseur helpt werkgevers die nadenken over het uitbreiden van hun personeelsbestand met switchers. De adviseur weet maar al te goed hoe andere bedrijven en ondernemers dit doen en is degene die heel veel vragen op dat gebied kan beantwoorden.

Werving en selectie: zodat je de geschikte en gemotiveerde switcher krijgt en behoudt

Als eerste is het belangrijk dat de adviseur in gesprek gaat met mogelijke kandidaten. En helpt met uitvinden welke functie bij de switcher past. We nemen de tijd om uit te vinden wat diegene kan, bijvoorbeeld met loopbaancoaching. Welke opleidingen zijn er nodig en in hoeverre kunnen we helpen bij de financiering van die opleiding? Zo selecteren we de geschikte, gemotiveerde mensen en brengen hen in contact met mogelijke werkgevers. De kans op een match is daardoor veel groter. Als die match er is, is het zaak om als werkgever aandacht blijft geven aan behoud: zodat de nieuwe werknemer in de sector blijft.

Geldzaken: financiële ondersteuning

Ook denken de persoonlijk adviseurs mee welke financiële ondersteuning beschikbaar is voor bijvoorbeeld een aanvullende opleiding. Een adviseur weet daarnaast meer over proefplaatsingen die mogelijk zijn via UWV of andere instanties en of er nog andere subsidies beschikbaar zijn.

Een aantal van de financiële mogelijkheden hebben we alvast op een rijtje gezet.

Een bakkie doen met een kandidaat

Is een switcher geïnteresseerd in de bouw en infra en denkt de adviseur dat jullie een goede match zouden kunnen zijn? Dan regelen wij een afspraak om samen een kopje koffie te doen om kennis te maken. En als het klikt, is een dagje meelopen zo gepland.

Hoe ervaren switchers en werkgevers de overstap?

Verschillende overstappers vertellen over hun switch naar de bouw en infra. En werkgevers vertellen waarom zij graag met switchers werken. De inspirerende verhalen lees je hier:

Ervaringen van switchers en bedrijven

Werven van jongeren

Niet alleen switchers zorgen voor instroom natuurlijk, we moeten de jongeren niet vergeten. Die kun je via verschillende manieren trekken. We hebben een paar zaken die daarbij kunnen helpen.

Gratis lespakket

Vanaf begin 2023 bieden we ook een interactief lespakket aan. Dit kunnen docenten en mentoren op middelbare scholen gebruiken, maar is ook geschikt voor (opleidings)bedrijven of andere organisaties.

Laat jongeren kennismaken met de bouw & infra

Met ons interactieve lesprogramma kunnen leerlingen kennismaken met de sector bouw en infra. Een gebouw, brug of woonwijk bouwt namelijk zichzelf niet. Het lespakket is ontwikkeld voor bovenbouw vmbo/havo/vwo en is ook bijzonder geschikt voor (leerwerk)bedrijven die dit pakket (deels) willen gebruiken.

In je aanvraag zit onder meer:

  • Een les van 50 minuten, met daarin een leuke interactieve quiz
  • Een opdracht om een beroep te pitchen (voor kleine groepjes)
  • Een opdracht om iets te bouwen (voor kleine groepjes)
  • Interviews (video en een chatinterview) met een jonge uitvoerder, timmerman, BIM-modelleur, tegelzetter, hijskraanmachinist
  • Een handleiding voor de docent

Leerbedrijf worden?

In vier stappen naar erkend leerbedrijf

Heb je stageplaatsen voor BBL-leerlingen en ben je nog geen leerbedrijf? Meld je dan hier aan bij SBB en organiseer de eerste leerwerkplekken snel.

Promotiematerialen voor organisaties 

Kun je promotiematerialen gebruiken voor het werven van personeel? We hebben we voor onze campagne Jij gaat het maken ook (gratis) promomaterialen laten ontwerpen, zoals bouwhekdoeken, posters, pennen en brochures, die bedrijven en andere organisaties kunnen gebruiken.