Als iemand overstapt naar de bouw en infra uit een andere sector, of opnieuw instroomt op de arbeidsmarkt, kan scholing nodig zijn. Maar een volledige opleiding? Dat hoeft lang niet altijd. Modulair opleiden kan het antwoord zijn: maatwerkopleidingen waarbij de switcher/werkzoekende samen met de opleider kan kijken welke vakken wel en niet nodig zijn om het beroep te kunnen beoefenen.

Een vorm van modulair opleiden is een (leer)loopbaanpad.

Leerloopbaanpaden

Leerloopbaanpaden zijn maatwerktrajecten waar de opleiding afgestemd wordt op wat de kandidaat nodig heeft om een specifiek beroep te kunnen beoefenen. Die zijn er voor bijvoorbeeld de beroepen timmerman, metselaar, tegelzetter of voeger. Leerloopbaanpaden richten zich op mensen van 23 jaar en ouder die zich vanuit een baan of een uitkering  willen opleiden voor een nieuwe baan. De opleidingen kennen dezelfde basis als reguliere MBO-niveau 2 opleidingen. Zo kan iemand in korte tijd de opleiding afronden met een NLQF-vakbekwaamheidsbewijs.  

Loopbaanpaden

De loopbaanpaden zijn eigenlijk hetzelfde als leerloopbaanpaden, alleen is de doelgroep net anders. Waar een kandidaat voor een leerloopbaanpad via een opleidingsbedrijf het pad bewandelt en dus nog leert-en-werkt tegelijk, is een kandidaat van een loopbaanpad (vaak al een tijd) in dienst van een reguliere werkgever. Hij of zij wil echter zijn kennis uitbreiden of updaten, of de werkgever vraagt dat van hen. Ook in dat geval is het maatwerk: deze kandidaat kan in overleg met de werkgever bepalen welke modules nodig zijn om dat beroep goed uit te kunnen blijven oefenen.

Samenwerking

Leerloopbaanpaden zijn het resultaat van samenwerking tussen meerdere partijen. Opleidingsbedrijven verzorgen het praktijkdeel van de opleiding, ROC’s het theoriedeel (in enkele gevallen doen de opleidingsbedrijven dit zelf) en de examens worden verzorgd door SVGO-Gaan in de Bouw. Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt de lesstof. SVGO-Gaan in de Bouw is eindverantwoordelijk en is de enige partij die leerloopbaanpaden kan examineren.

NQLF-inschaling

Om ervoor te zorgen dat er een valide en betrouwbare kwaliteit van opleidingen en examineren is, wordt gebruik gemaakt van een NLQF-inschaling. Het Nederland Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werknemers kunnen hiermee aantonen wat zij waard zijn.

Overzicht leerloopbaanpaden

Meer weten over wat de al ontwikkelde leerloopbaanpaden zijn en wat het allemaal inhoudt?

Andere modulaire opleidingen

We hebben ook andere maatwerkopleidingen op een rijtje gezet.

Modulair opleiden