De eerste drie cursisten van de maatwerkopleiding Basis Bouwkunde hebben maandag 13 juni hun halfjaarstraject afgerond.

Opleidingscoördinator Anton van der Lugt (ROC Midden-Nederland) is enthousiast. ‘We zijn bijzonder tevreden over hoe dit uitpakte. Voor de tweede en derde lichting hebben we daarom inhoudelijk niets hoeven aanpassen. Dit werkt.’

De Basis Bouwkunde is een maatwerkopleiding voor zij-instromers. Samen met een adviseur van Jegaathetmaken.nl kijkt de cursist of de kennis die hij of zij in andere sector heeft opgedaan ook op de bouw toegepast kan worden. Zo was Arnold Berkhout, één van de drie cursisten die in oktober 2021 begon, grafisch vormgever. Hij is nu aan het werk als BIM-modelleur bij Bloemendal Bouw. Oftewel: zijn kennis en kunde kan hij nu gebruiken om onder andere technische tekeningen te maken.

Koppelen kennis en kunde

De uitdaging die de cursisten en de opleiders elke keer wacht is het koppelen van die kennis en kunde. Opleidingscoördinator Anton: ‘In de bouw spreken ze een compleet andere taal dan in bijvoorbeeld het bankwezen. Onderdeel van de cursus is daarom ook het leren kennen van de vele termen en de manier van spreken.’

Aan het werk als BIM-modelleur

Voor Arnold geldt dat het programma ‘Van bank naar bouw’, nu onderdeel van ‘Je gaat het maken’, hem nieuwsgierig maakte naar het vak BIM-modelleur. Hij was door een reorganisatie werkloos geraakt en nieuw werk vinden was lastig vanwege gebrek aan diploma’s. “Ik was het vak ingerold en had geen officiele opleiding gedaan.”Toen hij het programma zag besloot hij contact op te nemen met een adviseur en zo kon hij gesprekken voeren bij bedrijven. Bloemendal Bouw bood hem vervolgens al tijdens het kennismakingsgesprek een functie aan, zodat hij werkervaring op kon doen.

Tijdens de korte opleiding maakte hij vervolgens kennis met echt alle facetten van de bouw. “Dus ja, er zitten wellicht ook dingen die je misschien minder interessant vindt, maar ook die minder leuke dingen moet je voelen, daardoor besef je meteen welke kant je op wilt.” Als snel werd duidelijk in hun groepje dat ieder zijn eigen kracht en zijn richting had. De één was goed in organisatie, de andere in coördineren, en Arnold pakte het technisch tekenen zoals verwacht gemakkelijk op. “Onze werkervaring had duidelijk invloed.”

"We mochten als pilotgroep aangeven als dingen niet lukten en zo konden we snel bijsturen."

Loopbaancoach en praktijkdagen

De cursisten werden daarnaast gekoppeld aan een loopbaancoach en naast het leren van de vaktermen was het tijd om kennis te maken met de verschillende praktijkmogelijkheden in de bouw, vertelt Anton van der Lugt. Elke maand was er de kennismaking met een aspect van de bouw. Vier van die dagen werden ingevuld vanuit de opleiding en de laatste twee dagen mochten de cursisten zelf kiezen, op basis van de richting die ze op wilden. Die flexibiliteit waardeerde Arnold bijzonder. “We mochten als pilotgroep aangeven als dingen niet lukten en zo konden we snel bijsturen.”

Flexibiliteit om bij te sturen

Zoals toen bleek dat het aantal praktische opdrachten wat te hoog lag. Drie bouwcasussen werden daarom twee bouwcasussen. En de cursisten mochten kiezen: samenwerken of individueel aan de slag. Anton van der Lugt: “We bieden maatwerk, met een persoonlijke leercurve. We willen de mensen binnen een half jaar naar een baan begeleiden. Een half jaar is echt de max voor mensen die zonder werk zitten. Daarna zijn de reserves over het algemeen op. Het is dus onze taak om ons zoveel mogelijk op de cursist te richten: compleet maatwerk om zoveel mogelijk mensen tevreden aan het werk krijgen in de sector.”

De coördinator is bijzonder tevreden met de resultaten van de drie eerste geslaagden. “Het is een kleine groep, maar ze hebben allemaal een baan in de bouw nu, da’s een score van 100%. En de tweede en derde groep zijn inmiddels ook al gestart en daarmee gaat het ook heel goed. We houden de groepjes klein, zodat we flexibel kunnen starten en zij-instromers sneller aan de beurt zijn. Ook om het gat tussen werkgevers klein te houden.”

De cursist én de bouw helpen

Het maatwerk was voor de opleiding zelf wel even omdenken. “In het onderwijs zijn we niet gewend om op die manier zó flexibel te moeten zijn richting de cursist. Maar hier gaat het niet om accreditaties en kwalificatiedossiers, maar om praktische kennis en kunde. Dat vereist een andere aanpak, waar zowel de cursist als de bouwnijverheid mee geholpen is.”

"We moeten elke kans aangrijpen om mensen klaar te stomen voor de bouwsector."

Dat betekent ook dat de cursisten aan het eind van hun traject een Bewijs van Deelname krijgen in plaats van een diploma, want het is geen volledige officiële opleiding die ze volgen. “Maar hier zijn de cursisten juist mee geholpen, ze krijgen precies wat ze nodig hebben. En daardoor kunnen ze sneller aan de slag. En dat is weer belangrijk voor de bouw, waar nog zoveel werk is.”

Dat zegt ook Rogier van Baaren, directeur van Van Baaren Aannemers, waar de cursisten op kijkdagen konden proeven aan de bouw en bouwplaatsen. Ook op de Dag van Oplevering, de dag dat de eerste cursisten hun protfolio presenteerden ter afsluiting van hun traject, was hij aanwezig. “We moeten elke kans aangrijpen om mensen klaar te stomen voor de bouwsector. We kunnen veel mensen gebruiken.”

Hij zou de cursus zeker aanraden aan kandidaten, maar ook aan andere werkgevers. “Zij-instromers zijn mensen met werkervaring en goede zin. Dat is nodig voor een succesvolle carrièreswitch.” Ook daarom is Van Baaren actief anderen aan het benaderen om ook daar bedrijfsbezoeken te organiseren. “De cursus is prima opgezet. En waar nodig werd goed bijgestuurd. Zo kon de opleiding echt een succes worden.” Hij heeft een tip: “Ga zo door en pas als het nodig aan. En laat de succesverhalen horen.”