We promoten de sector op 4 onderwijsbeurzen in het land.

In het najaar staat Jij gaat het maken op 4 onderwijsbeurzen, verspreid over Nederland. Deze beurzen zijn bedoeld voor middelbare scholieren, ze kunnen zich daar oriënteren op hun studiekeuze. Naast uiteenlopende opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau, zijn er ook leerwerkbedrijven aanwezig. Jij gaat het maken vertegenwoordigt de hele bouw en infra en laat graag zien hoe divers de beroepen en mogelijkheden zijn in onze mooie sector.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en binnenkort gaan we actief op zoek naar standbemensing in alle regio's. Om vast een kleine indruk te geven kun je nu alvast een schets zien van onze beursstand.