De afgelopen maanden werkten we aan een nieuwe huisstijl, een nieuwe programmasite en een LinkedIn-kanaal voor het Stimuleringsprogramma Instroom & Behoud Vakkrachten. We willen de resultaten graag delen en zijn benieuwd naar jullie mening.


De site heeft vooral als doel om waardevolle informatie en kennis met onze doelgroepen te delen, zodat zij beter geïnformeerd zijn over de activiteiten van het programma. Daarnaast kunnen zij via het platform hun weg vinden naar relevante externe sites om zo expertise en netwerken te verbinden.

Wat is er nieuw?

  • Huisstijl

Een nieuwe huisstijl die in beeld vertaalt hoe wij het programma voor ons zien, en de verbinding zoekt met de campagnesite Jij gaat het maken. Dat was het idee. Als onderdeel van onze communicatie heeft onze programmasite daarmee ook een volledig nieuw design gekregen. Met gebruikmaking van deels dezelfde stijlelementen van Jij gaat het maken, maar met een aangepast, minder fel kleurenpalet, gericht op een wat volwassener doelgroep.

  • Website

Naast de wijziging in kleuren, is ook de opzet en structuur van de site gewijzigd en verdeeld in drie hoofdthema's: werven, opleiden en skills, aansluitend bij de doelen van het sturingsprogramma Bouw & Infra, instroom en behoud vakkrachten.

Op deze manier staat de informatie logischer gerangschikt en is de content beter vindbaar. Zo proberen we zoveel mogelijk verschillende informatiestromen samen te brengen op deze plek en adviseurs, partners, werkgevers in de bouw en andere belanghebbenden makkelijk door te verwijzen naar relevante informatie.

  • LinkedIn

Naast de nieuwe programmasite, lanceren we ook ons eigen LinkedIn-kanaal in de nieuwe huisstijl. Hiermee kunnen we nog vaker nieuws vanuit het programma delen en andere relevante initiatieven en berichten binnen de branche onder de aandacht brengen. Ook hiervoor geldt: heb je wensen of ideeën voor content om via dit kanaal te delen, geef het gerust aan.

Klik voor LinkedIn

Feedback en aanvullingen

Mis je iets of heb je andere vragen of opmerkingen over de site? Laat het weten aan online communicatieadviseur Mandy van Dijk. Zij is continu bezig om de site zoveel mogelijk up to date te maken en houden en pagina’s te verversen. Aanvullingen zijn van harte welkom. Denk bijvoorbeeld ook aan links naar andere informatieve pagina’s. We blijven aan de site werken en verbeteren.